تبریک تولد حضرت امام محمد باقر (ع)

تبریک تولد حضرت امام محمد باقر (ع) ، مشاهده مطالب جدید مرتبط با موضوع، با عنوان، درباره " تبریک تولد حضرت امام محمد باقر (ع)" در زیر :


از روشنی طلعت رخشنده «باقر» شد نور علوم نبوی بر همه ظاهر در اوّل ماه رجب از مشرق اعجاز گردید عیان ماه تمام از رخ باقر پیامک ولادت امام محمد باقر (ع) گرامی وارثِ محمودِ احمد امام باقری، نامت محمّد فروزان اختری برتر ز انجم تو فخر عترتی، خورشید پنجم اس ام اس ولادت امام […]

» مشاهده ادامه پیامک(اس ام اس) تبریک ولادت حضرت امام محمد باقر (ع) . . .

برچسب ها :