تنفر از عشق

تنفر از عشق ، مشاهده مطالب جدید مرتبط با موضوع، با عنوان، درباره " تنفر از عشق" در زیر :


نفرت از عشق ، عشق ممنوع دود سیگارم را هزاران بار به تو ترجیح می دهم کم رنگ است ولی دورنگ نیست . . . جای خالی ات پر نمیشود دیگر ؛ حتی… با خودت! مهربانی ام را چنان گریاندند که بوی نا گرفت . . نامهربان شدم . . . گذشت آنوقت هایی که […]

» مشاهده ادامه شعر نفرت از عشق ( Poetry Hatred of Love ) . . .

برچسب ها :