جملات زیبا و پر معنا درباره پیروزی و شکست

جملات زیبا و پر معنا درباره پیروزی و شکست ، مشاهده مطالب جدید مرتبط با موضوع، با عنوان، درباره " جملات زیبا و پر معنا درباره پیروزی و شکست" در زیر :


آنقدر شکست می خورم تا راه شکست دادن را بیاموزم. ( پطر )

» مشاهده ادامه جمله ای زیبا و پرمعنا از پطر درباره شکست خوردن و شکست دادن . . .

برچسب ها :