داستان های ترسناک

داستان های ترسناک ، مشاهده مطالب جدید مرتبط با موضوع، با عنوان، درباره " داستان های ترسناک" در زیر :


زن جوان وقتی پس از ماهها آزار واذیت توسط جن ها ناچارشد تن به خواسته های آنها بدهد و با چشمانی اشکبار در دادگاه کرج حاضر شد. این زن و شوهر جوان پس از چند سال زندگی برای اینکه زن جوان از شکنجه ها و آزار و اذیت جن ها نجات یابد طلاق گرفت . […]

» مشاهده ادامه داستان جن و زن جوان ( واقعی ) . . .

برچسب ها :