سایت شعر نو

سایت شعر نو ، مشاهده مطالب جدید مرتبط با موضوع، با عنوان، درباره " سایت شعر نو" در زیر :


گاهی گمان نمی کنی ولی می شود گاهی نمی شود که نمی شود گاهی هزار دوره دعا بی اجابتست گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود گاهی گدای گدایی و بخت یار نیست گاهی تمام شهر گدای تو می شود

» مشاهده ادامه متن شعر گاهی گمان نمی کنی ولی می شود . . .

برچسب ها :