عشق واقعی

عشق واقعی ، مشاهده مطالب جدید مرتبط با موضوع، با عنوان، درباره " عشق واقعی" در زیر :


عشق ابدی عشق واقعی ، پیرمرد صبح زود از خانه بیرون آمد. پیاده رو در دست تعمیر بود. در خیابان شروع به راه رفتن کرد که ناگهان ماشینی به او زد. به زمین افتاد. مردم دورش جمع شدند و او را به بیمارستان رساندند. پس از پانسمان زخم ها، پرستاران از او خواستند که آماده […]

» مشاهده ادامه داستان عشق ابدی ( The story of eternal love ) . . .

برچسب ها :