عکس با موضوع خدا

عکس با موضوع خدا ، مشاهده مطالب جدید مرتبط با موضوع، با عنوان، درباره " عکس با موضوع خدا" در زیر :


خدایا . . . من در کلبه فقیرانه خود چیزی را دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری ، من چون تویی دارم و تو چون خود نداری . . . دوستت دارم خدایا عاشقتم خدایا فقط خدا

» مشاهده ادامه خدایا مال منی مال تو ام . . .

برچسب ها :