متن دعای یا مقلب القلوب والابصار همراه با معنی فارسی

متن دعای یا مقلب القلوب والابصار همراه با معنی فارسی ، مشاهده مطالب جدید مرتبط با موضوع، با عنوان، درباره " متن دعای یا مقلب القلوب والابصار همراه با معنی فارسی" در زیر :


آیا دعای « یامقلب القلوب » از معصومین است ؟ یکی از آیین های ویژه هنگام گردش سال شمسی، خواندن « نیایش گردش سال» یا «دعای تحویل سال» است که خانواده های ایرانی با توجه به باورهای خود در این هنگام دعایی که به صورت رسمی در رسانه ها پخش می شود را می‌خوانند، دعای […]

» مشاهده ادامه درباره دعای تحویل سال نو از اعمال عید نوروز . . .

برچسب ها :