متن پیام تبریک برای ولادت حضرت امام محمد باقر (ع)

متن پیام تبریک برای ولادت حضرت امام محمد باقر (ع) ، مشاهده مطالب جدید مرتبط با موضوع، با عنوان، درباره " متن پیام تبریک برای ولادت حضرت امام محمد باقر (ع)" در زیر :


از روشنی طلعت رخشنده «باقر» شد نور علوم نبوی بر همه ظاهر در اوّل ماه رجب از مشرق اعجاز گردید عیان ماه تمام از رخ باقر پیامک ولادت امام محمد باقر (ع) گرامی وارثِ محمودِ احمد امام باقری، نامت محمّد فروزان اختری برتر ز انجم تو فخر عترتی، خورشید پنجم اس ام اس ولادت امام […]

» مشاهده ادامه پیامک(اس ام اس) تبریک ولادت حضرت امام محمد باقر (ع) . . .

برچسب ها :