معنی دعای یا مقلب القلوب و الابصار

معنی دعای یا مقلب القلوب و الابصار ، مشاهده مطالب جدید مرتبط با موضوع، با عنوان، درباره " معنی دعای یا مقلب القلوب و الابصار" در زیر :


آیا دعای « یامقلب القلوب » از معصومین است ؟ یکی از آیین های ویژه هنگام گردش سال شمسی، خواندن « نیایش گردش سال» یا «دعای تحویل سال» است که خانواده های ایرانی با توجه به باورهای خود در این هنگام دعایی که به صورت رسمی در رسانه ها پخش می شود را می‌خوانند، دعای […]

» مشاهده ادامه درباره دعای تحویل سال نو از اعمال عید نوروز . . .

برچسب ها :